ماسک صورت

ماسک های صورت خانگی!

/mag-dangers-of-homemade-masks

ماسک های صورت خانگی بیشتر از اینکه برای پوست شما مفید باشند، باعث آسیب به پوست و صورت شما می شوند. اغلب در رسانه ها و یا فضای مجازی فرمول های مختلف و گاه عجیب و غریب و دور از ذهنی به عنوان ماسک صورت مقوی یا محافظ انواع پوست مشاهده می شود که با ترکیبی از میوه ها یا عطرها یا داروهای عطاری سعی در کاستن چربی پوست و بهبود بخشیدن به وضعیت ظاهری آن دارند اما باید بدانید که ماسک گذاشتن و مراقبت از پوست چرب کاری تخصصی است.